Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyś temat w orginalnym formacie

Forum FreeBSD _ Pocz?tkuj?cy _ FBSD 6.2-prelease+ueagle+blad kompilacji (ifnet)

Napisany przez: Dyzio Nov 16 2006, 11:57 PM

I try to install driver ueagle but give me errors:
# make
===> tools (all)
===> tools/eaglectl (all)
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/tools/eaglectl
===> tools/eagleflash (all)
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/tools/eagleflash
===> scripts (all)
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/scripts
===> driver (all)
"/usr/share/mk/bsd.compat.mk", line 36: warning: NOMAN is deprecated in favor of NO_MAN
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/driver
cc -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -DUEAGLE_DEBUG -DNBPFILTER=1 -Werror -D_KERNEL -DKLD_MODULE -nostdinc -I- -I. -I@ -I@/contrib/altq -I@/../include -finline-limit=8000 -fno-common -mno-align-long-strings -mpreferred-stack-boundary=2 -mno-mmx -mno-3dnow -mno-sse -mno-sse2 -ffreestanding -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -fformat-extensions -std=c99 -c ueagle.c
ueagle.c: In function `ueagle_attach':
ueagle.c:241: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c: In function `ueagle_detach':
ueagle.c:291: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c: In function `ueagle_record':
ueagle.c:1057: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c: In function `ueagle_tx_cb':
ueagle.c:1118: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c:1130: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c:1130: error: (Each undeclared identifier is reported only once
ueagle.c:1130: error: for each function it appears in.)
ueagle.c: In function `ueagle_start':
ueagle.c:1260: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c: In function `ueagle_init':
ueagle.c:1427: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c:1449: error: `IFF_RUNNING' undeclared (first use in this function)
ueagle.c:1450: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c: In function `ueagle_stop':
ueagle.c:1456: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c:1493: error: `IFF_RUNNING' undeclared (first use in this function)
ueagle.c:1493: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c: In function `ueagle_ioctl':
ueagle.c:1660: error: `IFF_RUNNING' undeclared (first use in this function)
*** Error code 1

Stop in /usr/home/dyzio/ueagle/driver.
*** Error code 1

Stop in /usr/home/dyzio/ueagle.

OS = FreeBSD 6.2-PRELEASE swiezo po upgrade. Ueagle sprawdzalem trzy rozne wersje i za kazdym razem ten sam blad. Nie wiem.... help me!


Napisany przez: kretu Nov 17 2006, 10:03 AM

QUOTE(Dyzio @ Nov 16 2006, 11:57 PM) *

I try to install driver ueagle but give me errors:
# make
===> tools (all)
===> tools/eaglectl (all)
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/tools/eaglectl
===> tools/eagleflash (all)
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/tools/eagleflash
===> scripts (all)
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/scripts
===> driver (all)
"/usr/share/mk/bsd.compat.mk", line 36: warning: NOMAN is deprecated in favor of NO_MAN
Warning: Object directory not changed from original /usr/home/dyzio/ueagle/driver
cc -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -DUEAGLE_DEBUG -DNBPFILTER=1 -Werror -D_KERNEL -DKLD_MODULE -nostdinc -I- -I. -I@ -I@/contrib/altq -I@/../include -finline-limit=8000 -fno-common -mno-align-long-strings -mpreferred-stack-boundary=2 -mno-mmx -mno-3dnow -mno-sse -mno-sse2 -ffreestanding -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -fformat-extensions -std=c99 -c ueagle.c
ueagle.c: In function `ueagle_attach':
ueagle.c:241: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c: In function `ueagle_detach':
ueagle.c:291: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c: In function `ueagle_record':
ueagle.c:1057: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c: In function `ueagle_tx_cb':
ueagle.c:1118: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c:1130: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c:1130: error: (Each undeclared identifier is reported only once
ueagle.c:1130: error: for each function it appears in.)
ueagle.c: In function `ueagle_start':
ueagle.c:1260: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c: In function `ueagle_init':
ueagle.c:1427: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c:1449: error: `IFF_RUNNING' undeclared (first use in this function)
ueagle.c:1450: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c: In function `ueagle_stop':
ueagle.c:1456: error: structure has no member named `ifnet'
ueagle.c:1493: error: `IFF_RUNNING' undeclared (first use in this function)
ueagle.c:1493: error: `IFF_OACTIVE' undeclared (first use in this function)
ueagle.c: In function `ueagle_ioctl':
ueagle.c:1660: error: `IFF_RUNNING' undeclared (first use in this function)
*** Error code 1

Stop in /usr/home/dyzio/ueagle/driver.
*** Error code 1

Stop in /usr/home/dyzio/ueagle.

OS = FreeBSD 6.2-PRELEASE swiezo po upgrade. Ueagle sprawdzalem trzy rozne wersje i za kazdym razem ten sam blad. Nie wiem.... help me!


Dok³adnie nie pamiêtam jak to by³o, ale chyba trzeba by³o spatchowaæ sterownik patchem Jacka Naglaka, który powinien byæ gdzie¶ na stronie Damiena.

Powered by Invision Power Board
© Invision Power Services